Patrijs Den Hoorn (ZH) Centrum

 

Roodkeelduiker Stellendam Haven

 

Parelduiker Hoofddorp Toolenburgerplas

 

Ijsduiker Den Haag Centrum

 

Kuifduiker Leidschendam Meeslouwerplas

 

Geoorde fuut Vlaardingen Broekpolder

 

Dodaars Vlaardingen Broekpolder

 

Fuut Naaldwijk Griendplas

 

Roodhalsfuut Leidschendam Meeslouwerplas

 

Noordse stormvogel 's-Gravenzande Strand

 

Jan van Gent Hoek van Holland Pier

 

Aalscholver Maastricht centrum

 

Kuifaalscholver IJmuiden Pier

 

Roerdomp Naaldwijk Prinsenbos

 

Woudaap Nederland

 

Kwak Alphen a/d Rijn Centrum

 

Koereiger Hoek van Holland Bonnepolder

 

Kleine zilverreiger De Lier 't Kraaiennest 

 

Grote zilverreiger 's-Gravenzande De Banken

 

Blauwe reiger 's-Gravenzande Poelzone

 

Purperreiger Zevenhuizen Zevenhuizerplas

 

Ooievaar Weerribben

 

Zwarte ooievaar Noord Hollands Duinreservaat

 

Zwarte ibis Leidschendam Starrevaart

 

Lepelaar 's-Gravenzande De Banken

 

Flamingo Battenoord