Bergeend Reeuwijkseplassen

 

Casarca 's-Gravenzande De Banken

 

Wilde eend Schiedam Holierpolder

 

Krakeend Hoek van Holland Pier

 

Pijlstaart Schipluiden

 

Slobeend 's-Gravenzande De Banken

 

Smient Schiedam Vockestaert

 

Amerikaanse smient Wassenaar Lentevreugd

 

Wintertaling 's-Gravenzande De Banken

 

Zomertaling 's-Gravenzande De Banken

 

Tafeleend Zevenhuizen Zevenhuizerplas

 

Krooneend Reeuwijkseplassen

 

Witoogeend Rotterdam Kralingscheplas

 

Topper Vlaardingen Krabbenplas

 

Kuifeend 's-Gravenzande Plas van Alle Winden

 

Eider Texel De Slufter

 

Zwarte Zee-eend Scheveningen Haven

 

Grote Zee-eend Scheveningen Haven

 

Ijseend Brouwersdam

 

Brilduiker Leidschendam Starrevaart

 

Nonnetje Monster Poelzone

 

Grote zaagbek Weerribben

 

Middelste zaagbek Brouwersdam