Bij de pijlstaarten zijn nu dubbele foto's toegevoegd van zowel de rups als imago

Klik Hier

 

Nieuwe tekeningen toegevoegd     Klik Hier

 

Recent gemaakte foto's

 

Oktober 2016

Pontische meeuw 's-Gravenzande strand

 

Geelpootmeeuw 's-Gravenzande strand

 

Grote Mantelmeeuw 's-Gravenzande strand

 

Zwarte Zee-eend Scheveningen Haven

 

Populierenpijlstaart Amstelhoek Centrum

 

September 2016

Dennenpijlstaart Rucphen Rucphensche bosschen

 

Gestreepte strandloper Zevenhoven Groene jonker

 

Kemphaan Zevenhoven Groene jonker

 

Augustus 2016

DSCN135111.jpg

Porseleinhoen Naaldwijk Griendplas

 

RSCN1310.jpg

Koninginnepage Frankrijk Cancale

 

RSCN1313.jpg

Graszanger Frankrijk Cancale

 

Juli 2016

DSCN107555.jpg

Gaffelwaterjuffer Frankrijk Normandië

 

DSCN107888.jpg

Steltkluut Frankrijk Normandië

 

RSCN1318.jpg

Landkaartje Frankrijk Bayeux

 

RSCN1321.jpg

Blauwe breedscheenjuffer Frankrijk Bayeux

 

RSCN1317.jpg

Oeverzwaluw Frankrijk Utah Beach

 

7023dagpauwoog-1.jpg

Dagpauwoog Vlaardingen Broekpolder

 

1002mol-1.jpg

Mol Vlaardingen Broekpolder

 

2041dodaars-1.jpg

Dodaars Vlaardingen Broekpolder

 

9017gewoneoeverlibel-1.jpg

Gewone oeverlibel Vlaardingen Broekpolder

 

2040geoordefuut-3.jpg

Geoorde fuut Vlaardingen Broekpolder

 

2098apoelruiter.jpg

Poelruiter Tholen Schakerloopolder

 

2230groenling.jpg

Groenling Hoek van Holland duin

 

2190spotvogel-1.jpg

Spotvogel Vlaardingen Broekpolder

 

2143ijsvogel-1.jpg

IJsvogel Vlaardingen Broekpolder

 

Juni 2016

9011aarivierrombout1.jpg

Rivierrombout Brakel Slot Loevestein

 

9011abeekrombout.jpg

Beekrombout Kampina

 

2174roodborsttapuit.jpg

Roodborsttapuit Kampina

 

Mei 2016

2148veldleeuwerik.jpg

Veldleeuwerik Brabantse Biesbosch

 

2135koekoek.jpg

Koekoek Zevenhuizen Zevenhuizerplas

 

2188kleinekarrekiet.jpg

Kleine karekiet Zevenhuizen Zevenhuizerplas

 

2049awoudaap.jpg

Woudaap Nederland

 

2078kleineplevier.jpg

Kleine plevier 's-Gravenzande Spanjaardsduin

 

2189bosrietzanger-1.jpg

Bosrietzanger Vlaardingen Broekpolder

 

2053purperreiger-1.jpg

Purperreiger Zevenhuizen Zevenhuizerplas

 

2022tafeleend.jpg

Tafeleend Zevenhuizen Zevenhuizerplas

 

2105grauwefranjepoot.jpg

Grauwe franjepoot Delfgauw Compensatiegebied N470

 

2068aroodpootvalk.jpg

Roodpootvalk Amsterdamse waterleidingsduinen

 

2083kievit.jpg

Kievit 's-Gravenzande De Banken

 

2124grotestern.jpg

Grote stern Monster Zandmotor

 

2125visdief-1.jpg

Visdief Monster Zandmotor

 

2123dwergstern.jpg

Dwergstern Monster Zandmotor

 

2223wielewaal.jpg

Wielewaal Vlaardingen Broekpolder

 

2004kolgans-1.jpg

Kolgans Reeuwijk Reeuwijkseplassen

 

2098grutto-1.jpg

Grutto Texel nabij de Koog

 

2065havik.jpg

Havik Texel nabij de Koog

 

2027eidereend.jpg

Eidereend Texel de Slufter

 

2083amorinelplevier.jpg

Morinelplevier Texel Eierland

 

2097groenpootruiter.jpg

Groenpootruiter Texel de Slufter

 

2157graspieper.jpg

Graspieper Texel de Slufter

 

April 2016

2150boomleeuwerik.jpg

Boomleeuwerik Wassenaar Meijendel

 

4006meerkikker-2.jpg

Meerkikker Reeuwijk Reeuwijkseplassen

 

2023krooneend.jpg

Krooneend Reeuwijk Reeuwijkseplassen

 

2181tuinfluiter.jpg

Tuinfluiter Reeuwijk Reeuwijkseplassen

 

2014bergeend.jpg

Bergeend Reeuwijk Reeuwijkseplassen

 

2197winterkoning-1.jpg

Winterkoning Vlaardingen Rietputten

 

2187cettiszanger-1.jpg

Cetti's zanger Vlaardingen Rietputten

 

2233appelvink-1.jpg

Appelvink 's-Gravenzande Staelduinsebos

 

2177grotelijster-1.jpg

Grote lijster Vlaardingen Broekpolder

 

2158boompieper.jpg

Boompieper Strijbeek Strijbeekseheide

 

2127awitwangstern.jpg

Witwangstern Berkel en Rodenrijs Nieuwe Droogmaking

 

2052blauwereiger-1.jpg

Blauwe reiger 's-Gravenzande De Banken

 

2180beflijster.jpg

Beflijster 's-Gravenzande De Banken

 

1025edelhert-2.jpg

Edelhert Veluwe Noord

 

2160rouwkwikstaart-1.jpg

Rouwkwikstaart 's-Gravenzande De Banken

 

Maart 2016

2010rotgans.jpg

Rotgans 's-Gravenzande De Banken

 

2005dwerggans.jpg

Dwerggans Westzaan Polder Westzaan

 

2013roodhalsgans.jpg

Roodhalsgans Oudeland van Strijen

 

2229putter.jpg

Putter Vlaardingen Broekpolder

 

2008grauwegans-2.jpg

Grauwe gans 's-Gravenzande De Banken

 

2061buizerd.jpg

Buizerd Vlaardingen Broekpolder

 

1013rossewoelmuis-1.jpg

Rosse woelmuis 's-Gravenzande Staelduinsebos

 

2232aeuropesekanarie-1.jpg

Europese kanarie Berkel en Rodenrijs Bedrijventerrein Oudeland

 

2136oehoe.jpg

Oehoe Winterswijk Steengroeve

 

2037parelduiker.jpg

Parelduiker Hoofddorp Toolenburgerplas

 

Februari 2016

2043roodhalsfuut-1.jpg

Roodhalsfuut Leidschendam Meeslouwerplas

 

2147amiddelstebontespecht-1.jpg

Middelste Bonte Specht Breda Liesbosch

 

2032nonnetje.jpg

Nonnetje De Lier 't Kraaiennest

 

2002wildezwaan.jpg

Wilde Zwaan De Lier 't Kraaiennest

 

Januari 2016

2047kuifaalscholver.jpg

Kuifaalscholver Hoek van Holland Pier

 

2038ijsduiker.jpg

Ijsduiker Den Haag Centrum

 

2035patrijs.jpg

Patrijs Den Hoorn (ZH) Centrum

 

2229afrater.jpg

Frater Battenoord

 

2219bontekraai-1.jpg

Bonte Kraai Hoek van Holland Pier

 

2046aalscholver.jpg

Aalscholver Maastricht de Maas

 

December 2015

2028zwartezeeeend.jpg

Zwarte zee-eend Brouwersdam

 

2034middelstezaagbek.jpg

Middelste zaagbek Brouwersdam

 

2058flamingo.jpg

Flamingo Battenoord

 

2207baardman.jpg

Baardman Vlaardingen Rietputten

 

2212klapekster-1.jpg

Klapekster Vlaardingen Broekpolder

 

November 2015

2003kleinezwaan.jpg

Kleine Zwaan Noord Brabant

 

4002avinpootsalamander-2.jpg

Vinpootsalamander Noord Brabant

 

2139abosuil.jpg

Bosuil Zuid Holland

 

1012aeekhoorn.jpg

Eekhoorn Breda Liesbosch

 

2019smient.jpg

Smient Schiedam Vockestaert

 

2156awaterpieper.jpg

Waterpieper Schiedam Vockestaert

 

2139kerkuil.jpg

Kerkuil Zuid Holland